02 Şubat 2023

Kul hakkına girmemek için; her meslek erbâbı, yaptığı işi düzgün yapmaya gayret etmelidir. Zira;

‒Îmal ettiği eşya veya sunduğu hizmetinde kusur gösteren kişi, vebâle girmiş olur.

‒Karşılığında ücret aldığı vazifesini lâyıkıyla yapmayan kişi, kul hakkı yüklenmiş olur…