02 Nisan 2021

İmtihan dünyasında Rabbimiz, mü’minleri birbirine zimmetlemiştir.

–Zayıflar, güçlülere…

–Fakirler, zenginlere…

–Hastalar, sıhhatlilere…

–İrşad bekleyenler, irşâd ehli mü’minlere zimmetlidir.

–Bütün güçlü, zengin ve bilgili olanlar da; muhtaç kardeşlerinin duâsına muhtaçtır.