02 Mayıs 2022

Asr-ı saâdette bayrama; infakla, ikramla, sadakayla hazır­lanılır; bayram, Allah için yapılan fedakârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi verebilmekten geçtiği, çok iyi bilinirdi.