01 Şubat 2023

Eğitim dünyasında nice notlar yazılır ve nice karneler verilir. En önemlisi şu üç nottur:

Birincisi: Eğitimcinin talebesine verdiği not.

İkincisi: Talebenin eğitimciye vereceği muhabbet notu. (Hocanın talebede nasıl bir iz bırakabildiği…)

Üçüncüsü: Cenâb-ı Hakkʼın mahşerde hepimize vereceği not.

Nasıl ki eğitimcilerin talebelerinden beklentisi, dönem sonunda güzel bir karneye sahip olmalarıysa; Rabbimizʼin bizlerden arzu ettiği de, îman ve sâlih amellerle dolu bir ömür karnesiyle huzûruna varabilmemizdir.