01 Kasım 2022

Bugün dayanıp güvendiğimiz fânî varlıklar, bir gün ansızın elimizden alınabilir. Nitekim; “Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter; malına güvenme bir kıvılcım yeter.” denilmiştir.

Müʼmin için aslâ zevâl bulmayacak olan yegâne sığınak, barınak ve dayanak, Cenâb-ı Hakʼtır.