01 Ekim 2021

Rab, “terbiye eden” demektir. Millî ve mânevî bir tahsil, tâlim ve terbiye, Cenâb-ı Hakk’ı Rab olarak kabul eden sîneler ve zihinler tarafından tanzim edilmelidir. Ateistler ve dalâlet ehli tarafından değil!