Sağlık Çalışanlarımıza Minnettârız

Büyük bir virüs salgınının yaşandığı günümüzde, bütün dünya ile birlikte ülkemiz, çetin bir imtihandan geçiyor. Meselenin ciddiyetinin farkında olan herkes, üzerine düşen tedbir ve vazifelere riâyet ederek, bu salgının bir an evvel ortadan kalkması için seferber olmuş durumda. Fakat bu büyük mücâdelenin en ön cephesinde, büyük bir risk altında, gece-gündüz demeden, cansiperâne mücâdele eden sağlık çalışanları bulunuyor. Kendilerine, bu fedakârca gayretleri sebebiyle minnettârız, şükran borçluyuz.

Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak, fiilen hiçbir şey yapamıyorsak bile hâlisâne duâlarla yanlarında olmak, vicdan ve iz’an sahibi her insanın en tabiî vazifesidir.

Rabbimiz, bu salgınla mücâdelede canlarını fedâ eden bütün sağlık çalışanlarına rahmet eylesin. Yakınlarına sabr-ı cemîl ihsân buyursun. Yine bu hizmet ve gayretler esnâsında hastalanan sağlık çalışanlarına da, bütün hastalarımızla birlikte âcil şifâlar ihsân eylesin.

Âmîn!..