24 Mart 2016

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin 23 senelik nebevî hayatı, terörle mücadeledir. İslâm; iftirâların tam aksine, terörle mücâdele eden, terörün, anarşinin, zulmün her türlüsünü bertaraf eden bir hayat nizâmıdır.

Şu hâdise, İslâmiyetʼin insandan öteye hayvanâta bile nezâket ve zarâfetle muâmelesini ifade eden sayısız misallerden biridir:

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mekkeʼye gitmek üzere ihramlı olarak Medîneʼden yola çıkmıştı. Üsâye mevkiine geldiğinde, bir gölgede kıvrılıp uyumakta olan bir ceylan gördü. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz, ashâbından bir şahsa, herkes geçinceye kadar ceylanın yanında beklemesini ve kimseye hayvanı tedirgin ettirmemesini emir buyurdu. (Bkz. Muvatta, Hac, 79; Nesâî, Hac, 78)