09 Eylül 2022

Bir kul, çantasını diploma tomarlarıyla doldurmuş, fakat Allahʼtan gâfil yaşıyorsa, en koyu karanlıklar içinde kalmış bir câhil gibi hüsranda demektir!