Zikir, Dilden Kalbe İnecek

Dost olacak vasıflarla Cenâb-ı Hak bizi müzeyyen kılıyor. Nefsânî arzuları bertaraf edeceğiz. Gerçek dost, dostu hiçbir zaman unutmaz. Onun için Cenâb-ı Hak, çok çok zikir istiyor bizden. Unutmayacağız. Yani dilden kalbe inecek bu zikir. Kalbe indiği zaman, fiile geçmiş olacak bu zikir. Tatbikâta geçmiş olacak.