Üsve-i Hasene

Cenâb-ı Hak diğer okunan âyette, Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Andolsun (yemin olsun diyor) Rasûlullahʼta sizin için, Allâhʼa ve âhirete kavuşmayı umanlar ve Allâhʼı çok çok zikredenler için bir üsve-i hasene (örnek bir karakter, örnek bir şahsiyet) vardır.” (el-Ahzâb, 21)

Yani en alt kademeden, bir çöl bedevîsinden en üste, elit zümreye kadar, gelecek asırlara kadar bir misal. Yani Cenâb-ı Hakkʼın öyle bir mûcizesi ki bir insan düşünün, câhiliye insanı… İnsanlığa veda etmiş bir insan… -Sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin terbiyesiyle zirve insan hâline geliyor. Kız çocuğunu ananın yüreğinden söküp götüren zâlim baba, İslâmʼla şereflendikten sonra, Efendimizʼin terbiyesinden geçtikten sonra, iki büklüm olan, gözü yaşlı, merhamet dolu bir insan hâline geliyor.

Yine baktığımız zaman bir asr-ı saâdete… Bugün en çok 21. asır buhran devri. Varlıktaki buhran, yokluktaki buhran, muhteris buhran içinde… Hiç -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanında buhranlı bir insan var mı? Zengini var, fakiri var, hastası var, sağlamı var, yetimi var, öksüzü var, garibi var; hepsi bir huzur içinde.

Cenâb-ı Hakkʼın bir ikramı. Ebedî bir mûcize. Üsve-i hasene; örnek şahsiyet.