Üç Aylarınız ve Regâib Kandiliniz Mübârek Olsun

Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki bizleri yine mübârek üç ayların, rahmet, mağfiret ve bereketlerle dolu iklimine kavuşturdu. Bugün de üç ayların ilk kandili olan Regâib’i idrâk ediyoruz.

Rabbimiz’in kurduğu semâ takviminde on iki aydan bazıları, ilâhî lûtuflar bakımından, diğerlerinden üstün kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz “Şehrullah” yani “Allâh’ın ayı” Receb-i Şerîf de onlardan biridir.

Bu ayın ilk perşembesini cumaya bağlayan “REGÂİB KANDİLİ”; bolluk, bereket ve rahmet tecellîlerinin yaşandığı müstesnâ bir gündür.

Bu mübârek günde ümmet-i Muhammed’in mazlum, mağdur ve muzdaripleri için yapılacak hayırlar, Fahr-i Kâinat Efendimiz’e ümmet olmanın en güzel şükrânesi olacaktır.

Yine bu mübârek kandilin gündüzünü oruçla, gecesini de tevbe-istiğfar, zikrullah ve salevât-ı şerîfelerle, ayrıca hayırların celbi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için hâlisâne duâlarla ihyâ etmek de, güzel bir şükür ifadesidir.

Bu vesîleyle, üç aylarınızı ve idrâk etmekte olduğumuz Regâib Kandilinizi tebrik eder, bu mübârek günlerin sizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine huzur, bereket, sıhhat ve âfiyet olarak tecellî etmesini Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.