bahuddin nakşibent hazretleri nefsini nasıl terbiye etti

ŞEBNEM DERGİSİ

Nefs, Terbiyeye Muhtaçtır

Osman Nuri Topbaş
Şebnem Dergisi, Yıl: 2020 Ay: Eylül Sayı: 187 Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sinde, nefs ve terbiyesi husûsunda ibret dolu şöyle bir kıssa nakleder: “Vaktiyle dağlarda yılan avlayıp,...
KISA VİDEOLAR

Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri’nin Nefs Terbiyesi

Osman Nuri Topbaş
Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri; intisâbının ilk yıllarında, nefsini terbiye edip gurur ve kibrin zıddı olan hiçlik hâline ulaşmak için, hasta ve muzdarip insanlara (bir. İki;) sâhipsiz,...