Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri’nin Nefs Terbiyesi

KISA VİDEOLAR

Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri’nin Nefs Terbiyesi

Osman Nuri Topbaş
Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri; intisâbının ilk yıllarında, nefsini terbiye edip gurur ve kibrin zıddı olan hiçlik hâline ulaşmak için, hasta ve muzdarip insanlara (bir. İki;) sâhipsiz,...