Rahmet İnsanı Nasıl Olur?

Rahmet insanı nasıl olur?

Bollukta şımarmaz, taşkınlık yapmaz.

Darlıkta isyan etmez, sabırla merhaleler kateder. “Yâ Rabbi, râzıyım.” der. Yine sabır.

Rahmet insanı, fakirlerin, yetimlerin, kimsesizlerin kimsesi olur, onların duâlarını alır.

Rahmet insanı, bütün ümmeti kendine zimmetli addeder. Kendini devrin akışından mesʼûl görür. Dînine, vatanına, milletine dâimâ fedakârâne hizmet hâlinde olur.

Yine rahmet insanı, yalnız kendi evlâdını, yakınlarını değil, din kardeşi olan bütün ümmet-i Muhammedʼin, insanlıkta eşi olan bütün insanlığın kendisine emânet olduğunun idrâki içinde olur