Rabbimiz Peygamber Ocağı Ordumuza Zevâl Vermesin

Büyük âlim ve âriflerden İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurur ki:

“Bir savaş, iki ordunun ittifakıyla kazanılır. Biri leşker-i gazâ (serhat ordusu), diğeriyse leşker-i duâ (duâ ordusu)dur.”

Nitekim sahâbe efendilerimiz de, sefere çıkarken kendi duâlarına ilâveten, zaferleri için ayrıca “Ashâb-ı Suffe”den de yani o Hak dostu sahâbîlerden de duâ talebinde bulunurlardı.

Şanlı ordumuzun yine bir sefere çıktığı bu günlerde, fedakâr Mehmetçiklerimizin mansur ve muzaffer olmaları için bizler de Cenâb-ı Hakk’a bol bol niyaz edelim. Bilhassa Fetih Sûresi’ni her gün okuyup ordumuza mânen destek olmaya gayret gösterelim.

Rabbimiz;

Vatanlarından edilmiş milyonlarca mağdurun sığınağı ve mazlumların ümidi olan devletimize,

İslâm’ın son karakolu olan yurdumuza,

Asırlar boyunca İslâm’ın sancaktarlığını yapan ve nizâm-ı âlem uğrunda en çok şehid veren aziz milletimize ve

Peygamber ocağı ordumuza zevâl vermesin.

Hakkı tutup kaldırma dâvâsında her dâim muvaffak eylesin.

Âmîn!..