Rabbimiz, Hem Dünyevî Hem de Uhrevi Bayramları Lutfeylesin…