Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kimdir?

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Eserleri:

  1. Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
  2. RAHMET ESİNTİLERİ
  3. Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
  4. Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
  5. İSLÂM ÎMAN İBÂDET
  6. NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
  7. HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
  8. Îmandan İhsâna TASAVVUF
  9. VAKIF-İNFAK-HİZMET
  10. Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
  11. Gönül Bahçesinden SON NEFES
  12. Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
  13. Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
  14. Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
  15. Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
  16. HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
  17. TARİHE YOLCULUK
  18. FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
  19. HACC-I MEBRUR ve UMRE
  20. Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
  21. Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
  22. Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
  23. Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
  24. İHLÂS VE TAKVÂ
  25. SIR ve HİKMET 1-2
  26. Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
  27. Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
  28. EĞİTİMDE 101 ADIM
  29. Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
  30. BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET
  31. ASR-I SAÂDET TOPLUMU
  32. Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
  33. Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
  34. Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
  35. Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
  36. 40 Soru 40 Cevap
  37. GÖNÜL YOLCULUĞU
  38. Fahr-i Âlem – Habîb-i Hudâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
  39. Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
  40. ALTIN SİLSİLE
  41. NESİL ENDİŞESİ
  42. Hak Din İSLÂM
  43. MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
  44. HİDAYET GÜNEŞİ
  45. ECDÂDIMIZ VE BİZ
  46. HİZMETTE 101 ESAS
  47. Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER
  48. İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
  49. Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
  50. EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
  51. SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
  52. Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
  53. O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Nasıl Öğretirdi?
  54. Oʼnun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Eğitim Lisânı
  55. Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
  56. Mâziden İstikbâle
  57. Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
  58. Eğitimde Önceliklerimiz
  59. Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
  60. Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
  61. Bizim Medeniyetimiz
  62. Gönüller Sultânı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ʼe MUHABBET
  63. Kalbin Göz Yaşları
  64. Sâliha Hanım
  65. Mekteb-i Âlem KÂİNAT KURʼÂN VE İNSAN
  66. Hak Dostlarından Hikmetler – HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
  67. Hak Dostlarından Hikmetler – ŞÂH-I NAKŞİBEND
  68. Toplumun Kalbindeki Yara İSRAF
  69. Rahmet Peygamberi ve Biz
  70. Cihan Semâmızda Bâkî Kalan HOŞ SEDÂLAR
  71. Fahr-i Kâinat Efendimiz
  72. Peygamber Edebi
  73. EBEDİYET YOLCULUĞU
  74. Hak Dostlarından Hikmetler – HAZRET-İ MEVLÂNÂ
  75. O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI
  76. Bir Günün Muhâsebesi
  77. Mülâkatlar
  78. Mevlânâ İklîminde GENÇLERLE 12 SORU-CEVAP
  79. En Büyük Nîmet
  80. Tasavvufî Mülâhazalar
  81. O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- BEŞERİYETE NE ÖĞRETTİ?
  82. Aklın Cinneti DEİZM
  83. Hidâyetlere Vesîle Olmak
  84. Rahmet Toplumu – Hayırlı Gençlik (12 Soru-Cevap)
  85. Anadolu Dervişinin Gönül Dünyası
  86. Sırlar, Hikmetler ve Rumuzlar
  87. Ailede İki Cihan Saâdeti
  88. Kur’ân ve Sünnet İKİ CİHANDA RAHMET
  89. İSLÂM TEFEKKÜR UFKU
  90. MÜSLÜMANIN GÖNÜL DÜNYASI
  91. Gençler Soruyor
  92. HİDÂYET REHBERLERİ
  93. Kulu Allâhʼa Yaklaştıran NAMAZ
  94. Sevilen Bir Eğitimcinin Vasıfları
  95. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼden Eğitim Düsturları
  96. Asr-ı Saâdetten Akseden Fazîletler

Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, evli ve dört çocuk babasıdır.