Muhterem Emin SARAÇ Hocamıza Cenâb-ı Allah’tan Rahmet Niyâz Ediyoruz

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Ömrünü Kur’ân ve Sünnet istikâmetinde ilim ve irfan hizmetlerine adayan, muhterem Emin SARAÇ Hocamıza Cenâb-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün sevenlerine sabr-ı cemîl niyâz ediyoruz.

Makâmı âlî, mekânı Cennet olsun!

Emin Saraç Hocamız, Mısır’da okumuş, Ezher’den mezun olmuştu. Hacca giden muhterem büyüklerimiz, Mısır’da kendisini ziyaret edip hâlini-hatırını sormuş, Türkiye’deki ahvâle dâir suallerini cevaplandırmış, o da kendilerine Mısır hakkında mâlumat vermişti. Emin Saraç Hocamız, gönlündeki müstesnâ vefâ hissinin bir tezâhürü sadedinde, bu hâtırasını bize defalarca nakletmişti.

Kendisi, İmam-Hatip yıllarımızda hocamızdı. Dünyevî menfaatlerden müstağnî hâlde, Fâtih Câmii’nde gayet mütevâzı bir şekilde Kütüb-i Sitte okutur ve Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir ederdi. Hâliyle, kāliyle, ilim ve irfânıyla din adamlarına numûne-i imtisâl olan bir fazîlet sergilerdi.

Emin Saraç Hocamız, dîne karşı ağır baskıların yaşandığı ve istikâmeti korumanın alabildiğine güç olduğu dönemlerde dahî, eğilmeden ve müstakîm duruşunu bozmadan, İslâm’ın vakârını temsil edebilen müstesnâ şahsiyetlerden biri idi.

Kendisi, eski devrin ıztıraplarını zaman zaman hatırlatır, o dönemin hazin hâtıralarını naklederdi. Böylece, günümüzün kıymetini bilerek hizmet ve gayretlerimizi artırmamızı tavsiye ederdi.

Vakfımıza zaman zaman teşrif ederek, yurt içi ve yurtdışındaki faaliyetleri sorar, yapılan hizmetleri dinledikçe hem memnuniyetini izhâr eder, hem de daha büyük hizmetlere teşvik ederdi.

Kendi yaşadığını yaşatmaya gayret eden ve yetiştirdiği sayısız talebeleriyle ilim ve irfanının şükrünü lâyıkı vechile îfâ eden Hocamız, Osmanlı ilim âleminin mübârek mensuplarının âdeta zamanımızdaki son çınarlarından biriydi.

Rabbimiz kendilerinden râzı olsun. Yerlerini boş bırakmasın. Aziz milletimizi ve ümmet-i Muhammed’i, istikâmet ehli âlim ve âriflerden mahrum etmesin.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın güzel bir sözü vardır:

“Öyle kâmil bir hayat yaşa ki; insanlar hayattayken seni özlesinler, vefâtından sonra da sana hasret kalsınlar!..”

Şeyh Sâdî de;

“Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasret ile yâd etsinler.” buyuruyor.

Ne mutlu Emin Saraç Hocamız gibi, şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak ebediyete irtihâl edebilen sâlih kullara!..

Muhterem Hocamızın aziz rûhu için el-Fâtiha!..

Osman Nûri TOPBAŞ