Milletimizin Başı Sağ Olsun

Dînimizin, vatanımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması, Allah Rasûlü’nün izinden giden şehidlerin, gâzilerin, fâtihlerin, takvâ ehli âlim ve ârif zâtların ve ihlâslı müʼminlerin fedakârâne gayretlerine Cenâb-ı Hakkʼın lûtfettiği bereketin bir neticesidir.

Bizler; düşmanı bu topraklara uğratmamak,

Mâbedinin göğsüne nâ-mahrem eli değdirmemek,

Dînin temeli olan ezanları susturmamak,

Mazlumların göz yaşlarını dindirmek,

Hakkı tutup kaldırmak için gözünü kırpmadan şehîd olan ecdâdın torunlarıyız.

Bugün Anadolu’da ocağı tüten her evin kudsî hâtırasında bir Çanakkale şehîdinin, bir İstiklâl harbi şehîdinin bulunduğu muhakkaktır. Bu hâl, nesilden nesile intikâl eden bir şeref madalyasıdır.

Unutmayalım ki bugün bizler de bütün bir millet olarak, dînimizi, mukaddesâtımızı, vatanımızı, bayrağımızı; gelecek nesillere aynı ruh ve heyecan ile teslim edebilmek hususunda ciddî bir gayret ve fedakârlık imtihanıyla karşı karşıya bulunmaktayız.

Bugün vatan müdâfaasında canlarını feda eden 33 şehidimiz var. Rabbimiz, aziz şehidlerimize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, gâzilerimize âcil şifalar ihsân eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Şüphesiz ki şehidlerimizin asıl kabirleri, sîne-i millettir. Merhum Mehmed Âkif bunu ne güzel ifade eder:

Ey şehîd oğlu şehîd! İsteme benden makber;
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber!..

Şehidlerimizi her dâim duâlarla yâd etmek, onların aziz hâtırasına sahip çıkmak, hepimiz için bir vefâ borcudur.

Cenâb-ı Hak, bizleri şehid ve gâzi ecdâdımıza lâyık nesiller eylesin. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurumuzu bozmak isteyen gizli-açık düşmanlarımıza karşı necip milletimize firâset ve basîret ihsân eylesin! Ümmetin mazlumlarına ümit ışığı olan aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin.

Âmîn!..