Kuss bin Sâide’nin, Ukaz Panayırında Îrâd Ettiği Hutbeden Bir Kısım…