İmâm-ı Rabbânî Rahmetullâhi Aleyh

Hak Dostlarından Hikmetler İMÂM-I RABBÂNÎ Rahmetullâhi Aleyh

Unutmayalım ki bizler, bu fâni âlemden ebedî âleme intikâl eden Bahâüddîn Nakşibend, Abdülkâdir Geylânî, Mevlânâ, Yûnus Emre, Hüdâyî ve İmâm-ı Rabbânî gibi, irşadlarıyla cihâna yön veren Hak dostlarının, bugünkü evlâtları, talebeleri ve dostlarıyız.

Cenâb-ı Hak’tan niyâzımız odur ki; bizler de fânî hayatımızdan sonra kabrimizde kıyâmeti beklerken, yeryüzünde bizleri hayırla yâd ederek ruhlarımızı şâd edecek dostlarımız olsun.

Bizden sonra gelecek nesle, bugünden hoş bir sadâ bırakabilmek, ne güzel bir bahtiyarlıktır…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2015

Eseri temin etmek için tıklayınız….