Huzurlu Aile Yuvası

Genç Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Haziran Sayı: 177

Ailede huzur için nelere dikkat edilmelidir? Yeni evli gençlere tavsiyeniz nedir? Aile fertlerinin birbirlerine karşı ne gibi vazifeleri vardır?

Toplumların huzuru, fertlerin iffetli yaşamasına bağlıdır. Bu da ancak nikâh rûhâniyeti içinde huzurlu bir aile müessesesi ile mümkündür.

Ailede huzur için lâzım gelen üç husus, âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir:

وَمِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Kendileri ile huzur bulasınız diye size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (yani Allâh’ın varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır.” (er-Rûm, 21)

لِتَسْكُنُوا: Huzur ve sekînet:

Ailede huzur olursa, bu huzur hayatın her safhasına ve topluma yaygınlaşır.

مَوَدَّةً: Sevgi, muhabbet:

Muhabbetin mer­kezi Cenâb-ı Hak’tır. Aile hayatı, eşleri muhabbetin merkezine yönlendirirse, sevginin hakikî lezzeti tadılmış olur.

رَحْمَةً: Merhamet:

Hayatın her imtihanında birbirlerine destek olmak…

Rahmetli pederim Mûsâ Efendi, yeni evlenen gençlere şu tavsiyede bulunurdu:

“Karı-koca birbirine karşı merhametli olmalıdır. Gerçek şefkat ve merhametiniz, Allah yolunda birbirinize destek olmanızla anlaşılır. Teheccüd ve sabah namazına birbirinizi uyandırmanız, hakikî merhametin bir işareti sayılır.”

  • Her hususta olduğu gibi huzurlu bir aile yuvasında da Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i örnek almak îcâb eder:

Efendimiz’in Hâne-i Saâdetleri nasıldı?

–O yuva, dünyanın en mesut yuvasıydı.

–O yuvadan burcu burcu saâdet râyihaları yayılırdı.

–O yuvada günlerce sıcak yemek olmazdı. Fakat rızâ, sabır ve teslîmiyetin lezzeti ile yaşanırdı.

–O yuvadaki hanımların ve evlâtların dünya gözüyle müreffeh bir hayatı yoktu. Lâkin Allah Rasûlü’nün onlara coşkun bir muhabbeti vardı.

–Efendimiz, evlâtlarını çok sever, aziz tutardı. Yavrularını dâimâ takvâya yönlendirirdi.

Bu sebeple en hayırlı anne-baba, evlâdına âhiret mirası bırakabilen anne-babadır.

  • Allah Rasûlü’nün aile hayatında uyguladığı terbiye usûlü, hanımları ve evlâtlarının kalplerinde sonsuz bir bağlılık ve muhabbet hâsıl etmiştir.

Hiçbir kadın, mübârek zevcelerinin Allah Rasûlü’nü sevdiği kadar kocasını sevemez.

Hiçbir koca da Allah Rasûlü’nün mübârek zevcelerini sevdiği kadar ailesini sevemez.

Yine hiçbir evlât, Fâtıma Vâlidemiz kadar babasını sevemez.

Hiçbir baba da evlâtlarını, Allah Rasûlü’nün sevdiği kadar sevemez.

Demek ki ailede huzurun temeli, Allah Rasûlü’nün hâne-i saâdetlerindeki takvâ derinliğinden hisse alabilmeye bağlıdır.

  • Huzurlu Evliliğin Beş Şartı:

–Muhabbet

–Sadâkat

–Karşılıklı saygı

–Sabır ve mes’ûliyet

Muhabbet: Muhabbetin menşei “el-Vedûd” olan Cenâb-ı Hak’tır. Zevc ve zevcenin, Allah rızâsına uygun bir şekilde muhabbeti artırmaları, birbirlerinin rûhuna girecek bir damar bulmaları gerekir.

Sadâkat: Zor zamanlarda tarafların fedakârlığı. Peygamber Efendimiz’in hüzün senesini unutmamak îcâb eder.

Karşılıklı saygı: Samimiyeti lâubâlîliğe kaçırmamak; vakarı kibre, tevâzuyu zillete dönüştürmemek… Karşılıklı hudutları iyi korumak îcâb eder.

Sabır: Taraflar, zor zamanlarda birbirlerinin güzel huylarını düşünerek, bunlar hatırına sabretmelidir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte:

“Bir mü’min, hanımına buğzetmesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” buyrulmaktadır. (Müslim, Radâ‘, 61)

Zevc ve zevce arasında münâkaşa olmamalı, olursa da çocukların görmeyeceği yerde, onlara zarar vermeden yapılmalıdır.

Mes’ûliyet: Taraflar birbirlerine karşı vazifelerini ihmâl etmemelidir.

İki tarafın anne-babalarına aynı şekilde hürmet edilmelidir.

Bilhassa ilâhî bir emânet olan yavrular, îman ve güzel ahlâk ile techîz edilmelidir. Anne-babaların evlâtlarına bırakabileceği en kıymetli miras; onları Allah yolunda yetiştirmek, ebedî kurtuluşlarına gayret etmektir. Uhrevî istikbal endişesini, dünyevî istikbal kaygılarından dâimâ önde tutmaktır.