Hayatın Her Safhasında İstikâmeti Korumak için Neler Tavsiye Edersiniz?

DİNLE

DİĞER İZLEME ADRESİ

İNDİR


VİDEO İNDİR SES İNDİR

Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz.

Mânevî terbiye ile yetişen gençliğin İslâmî duyguları, takvâ hassâsiyetleri, ahlâkî ölçüleri; eğitim hayatı bitip iş hayatına atılınca, âile kurunca, nesil yetiştirirken vs. birtakım aşınmalara uğrayabiliyor. Hayatın her safhasında istikâmeti korumak için neler tavsiye edersiniz?

Birincisi:

Korunmanın birinci çaresi; sâlih-sâdık, -hanımlar sâliha ve sâdıka- mü’minlerle beraberlik. Cenâb-ı Hak Tevbe Sûresi 119. âyette:

“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun, sâdıklarla beraber olun.” buyuruyor.

Bu sâdık ve sâlihlerle kalbî beraberlik, onlardan in’ikâs alabilmek, yani hâl transferi, trans dediğimiz hâdise… Bunun neticesinde sâlih ve sâdıklaşma oluyor.

Mevlânâ Hazretleri:

“Bak diyor, Kehf Sûresi’nde, bir köpek diyor, sâdıklarla beraber oldu, sadâkat kazandı, Kur’ânî ifadeye nâil oldu.

Diğer taraftan bak diyor, iki peygamber karısı, o ise fâsıklarla beraber oldu, Nuh -aleyhisselâm-’ın ikinci karısı, Lût’un karısı, o da diyor, Cehennemlik oldu.” diyor.

Onun için sâlih ve sâdıklarla beraber olabilmek, onlardan bir in’ikâs alabilmek.

Nasıl bir atom parçalandığı zaman; proton, nötron, elektron bir şey hâline, enerji hâline geldiği zaman, birtakım ışınlar yayınlamaya başlıyor. Müsbeti var, menfîsi var. Bizim göremediğimiz birçok ışınlar var. Alfa, beta, gama, mor ötesi vs… Hiç bunları görmüyoruz. Ama bunların hepsinin bir tesiri var. Fakat bunların tesirinin tesiri ise, kalpten çıkan birtakım ışınlar. Bunun biz faydalısına feyiz diyoruz, rûhâniyet diyoruz; zararlısına ise gaflet diyoruz. Onun için Cenâb-ı Hak; “…Sâdıklarla beraber olun.” (et-Tevbe, 119) buyuruyor. Hattâ bu, mekânlara bile in’ikâs ediyor.

Onun için birinci madde, sâdıklarla beraber olabilmek.

İkincisi:

İbadetlerimize -gençler- dikkat edebilme. Cenâb-ı Hak teminat veriyor. Eğer namazı kalben de kılabilirsen -bedeninle kıldığın gibi-, fahşâdan, münkerden korur. Onun için, câmiye komşu olabilmenin gayreti içinde olabilmek, cemaate müdâvim olabilmek…

Onun için Osmanlı toplumu, ince ruhlu bir toplum, merkez yerlerde külliyeler yaptırdı, mahalle aralarında ufak ufak oda kadar mescidler yaptırdı ki elektrik de yok, sabah-akşam ve yatsı namazlarına cemaate devam etsin. Böyle bir feyzden, rûhâniyetten mahrum olmasın.

İsterseniz gençler, bir deneyin. Bir yere gideceksiniz, işiniz var, ezan okunuyor, inin otobüsten, kılın namazı cemaatle, devam edin, bakın işiniz çok daha rahat gidecek.

Üçüncüsü:

Efendimiz’in tâlimâtını unutmamak.

“Esas hayat âhiret hayatıdır.” (Buhârî, Rikāk, 1)

Bir muvaffakıyet olduğu zaman bunu hatırlayıp taşmamak. Zor zamanlarda da bir imtihan olarak geldiğini; “Esas hayat âhiret hayatı.” olduğunu unutmamak.

Cenâb-ı Hak:

“İnsanlar imtihandan geçirilmeden, yalnız «îmân ettik» demekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar?” (el-Ankebût, 2) buyuruyor.

Velhâsıl varlıkta-yoklukta Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine sığınacağız.

Cenâb-ı Hak:

“Sizi boş yere yarattığımızı, sizin hakîkaten huzûrumuza gelmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz?” (el-Mü’minûn, 115) buyuruyor.

Yine:

لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

“Kıyamet gününe yemin ederim.” (el-Kıyâme, 1) diyor.

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

(“Nefs-i levvâmeye andolsun.” [el-Kıyâme, 2])

Bu, dengesiz; bir yapıyor bir yapmıyor, bir başlıyor bir bırakıyor, bunlara da hesaba çekileceksiniz, buyuruyor.

Yine Cenâb-ı Hak Kıyâme Sûresi’nde:

“İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?!” (el-Kıyâme, 36) buyuruyor.

“Kim zerre hayır yapmışsa, zerre şer yapmışsa ortaya gelecek.” (Bkz. ez-Zilzâl, 7-8)

Nasıl bugün tâ bir telefona, ufacık bir makineye bile bir yükleme yapıyorsun, o ismi yazıyorsun, tak diye çıkıyor karşısına. Devamlı Kirâmen Kâtibîn her hâlimizi dosyalıyor, ilâhî dosyaya gönderiyor. O gün:

“Kitabını oku! Nefsin sana (hesap sorucu olarak) kâfîdir.” (el-İsrâ, 14) denilecek.

Göz konuşacak, bu gözler neler gördü?

Allah sana bu gözü niye verdi, neler seyrettin?

Kulak, niye verdi, hangi sadâlara muhatap oldu?

Dilin konuşacak, neler söyledin? Ne kadar hayır, ne kadar şer?

Velhâsıl o zor bir gün o gün. Yani o günü şu dünyada hazırlanabilmek. Onun için ibadetlerimize, tâatlerimize dikkat etmek.

Dördüncüsü:

Takvâ sahibi olacağız. Cenâb-ı Hak ne emretti? Allah Rasûlü nasıl tatbik etti? Sahâbî nasıl devam etti? 1400 sene sonra ashâb-ı kirâmın devamı olmanın gayreti içinde olacağız.