Hâlid-i Bağdâdî Rahmetullâhi Aleyh

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Hâlid-i Bağdâdî Rahmetullâhi Aleyh

Arif zâtlar; “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaratan.” buyurmuşlardır. Yani bir kul, nefsinin hevâ, heves ve ihtiraslarını bertaraf edip rûhânî istidatlarını inkişâf ettirdiği zaman; Hakka râm olur, İlâhî ahlâk ile ahlâklanır, Cenâb-ı Hakk’m dostu olur.

Bu hâl, âdeta Sakarya’nın Karadeniz’e döküldükten sonra artık Sakaryalığmın kalmaması gibidir. Zira o, artık Karadeniz’de kaybolmuştur.

Hak dostları, İlâhî nûrun vecd ve istiğrâkı içinde yaşadıklarından;

görüş, duyuş, düşünüş ve ifadeleri itibâriyle, sadece Cenâb-ı Hakk’ın murâdma muvâfık hâl ve davranışlar sergilerler. Mikrodan makroya bütün varlıklardaki İlâhî kudret akışları ve azamet tecellîlerini Rabbânî bir nazarla seyrederler…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2016

Eseri temin etmek için tıklayınız….