Gönüller Sultânı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e MUHABBET

Kulu Allâh’a muhabbet deryâsına götürecek olan yegâne rahmet ve muhabbet pınarı, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘dir. Öyle ki, O’na muhabbet, Allâh’a muhabbet; O’na itaat Allâh’a itaat; O’na isyan ise Allâh’a isyan mâhiyetindedir.

Arifler bilirler ki kâinâtm varlık sebebi, muhabbet-i Muhammedi’dir. Bütün mevcudât, Varlık Nûru -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ithâf edilmiştir. Şâir ne güzel söyler:

Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep!
Medyûn O’na cem’iyyeti, medyûn O’na ferdi,
Medyûndur O Mâsûm ’a bütün bir beşeriyyet!
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret!..
Mehmed Akif Ersoy

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2015

Eseri temin etmek için tıklayınız….