Efendimiz Vefât Ederken 2 Şey Üzerinde Hassâsiyetle Durdu

Namaza çok ihtimam istiyor Cenâb-ı Hak.

“…Secde et ve yaklaş.” (el-Alak, 19) buyuruyor. “Bir mîraç”, Efendimiz buyuruyor.

Efendimiz vefât ederken bile, râvî diyor:

“Sesi kısıldı (diyor), iki şey üzerinde Efendimiz çok hassâsiyetle duruyordu. İyice duyamaz hâle geldik. Efendimiz tekrarlıyordu: «Namaz, namaz, namaz» birincisi. İkincisi de; «Emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edin.»” (Bkz. Beyhakî, Şuab, VII, 477)

Bunun içine “eytâm, erâmil” yani “dullar ve yetimler” de giriyor. Onlardan da bir mesʼul olduğumuzu. Yani beden ve kalp âhengi içinde, huşû içinde Cenâb-ı Hak bir namaz istiyor. İlâhî huzûra giriyoruz çünkü. Hattâ “namaza duracağınız zaman temiz elbiseler giyinin” buyruluyor, secde edeceğiniz zaman. (Bkz. el-A‘râf, 31)

Yani zâhir ve bâtın tertemiz olacak. Huzûra çıkıyoruz çünkü.