Cenâb-ı Hak, Efendimize Alâkamızın Artmasını İstiyor

Kur’ân-ı Kerîmʼde Cenâb-ı Hak “yâ” edâsıyla peygambere, “yâ Mûsâ, yâ Îsâ” vs. (şeklinde hitap ediyor.) Fakat “yâ Muhammed” diye, “yâ” edâsıyla -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Kur’ân-ı Kerîmʼde geçmiyor ismiyle. Ancak “yâ Nebî, yâ Rasûl” olarak geçiyor. Yani Cenâb-ı Hak bir tâzim gösteriyor. Bizim alâkamızın artmasını Cenâb-ı Hak istiyor.

Velhâsıl bu lûtufları kulun idrâk etmesi lâzım.

Yine Nûr Sûresiʼnde:

“Ey müʼminler! Peygamberʼi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın!..” (en-Nûr, 63) buyuruyor.

Bu, asr-ı saâdet toplumuna indi. Yani herhangi bir kimseyi nasıl; “Ahmed, Mehmed, gelir misin, gider misin?” öyle çağırmayın, diyor Cenâb-ı Hak. “…Amelleriniz boşa çıkıverir.” (el-Hucurât, 2) diyor.