Bu En Tehlikeli Virüslerden Biridir

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de; kibirden, zulümden, âhireti inkârdan, hayâsızlıktan, ticârî hayatta hilekârlıktan dolayı kahrettiği bazı kavimlerden -ibret almamız için- haber vermektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in belki üçte biri, geçmiş kıssalarla dolu:

Âd Kavmi, Semud Kavmi, Şuayb -aleyhisselâm-’ın kavmi, Keldânî kavmi vs…

Fakat bunların arasında beterin beteri olan, Lût Kavmi var, beterin beteri. Maalesef en rezil bir hayâsızlık olan Lût Kavmi’nin eşcinsellik huyu, günümüz dünyasında bir “insan hakkı” olarak revaç bulmaya gayret edilmektedir ateistler tarafından.

İnsan fıtratına aykırı olan bu sapıklık; ferdin, ailenin, toplumun mâneviyâtına zehir saçan, âhiretini de elîm bir azap faslına çeviren, en tehlikeli virüslerden biridir.

Evlâtlarımız, bizlere ilâhî birer emanettir. Bu hususlarda evlâtlarımıza karşı teyakkuz hâlinde bulunup, onları zamanın bu ve benzeri şerlerinden titizlikle korumamız îcâb eder.