Bizim Medeniyetimiz

İslâm’ın Cihanşümul Medeniyeti BİZİM MEDENİYETİMİZ

Her medeniyet, kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de, mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle âhenk arz eder.

İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir.

Bunun sebebi, beşerî fıtratın, ilâhî ilim, irfan ve hikmetle teçhîz edilmiş olmasıdır. Yani o toplumun güzîde insanları, nefsânî problemleri bertaraf ederek, gönüllerini, hakikî ilim ve irfân ile mezcetmişlerdi.

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2015

Eseri temin etmek için tıklayınız….