Bir Müslüman Nasıl Olacak?

Bir müslüman ne olacak? İlmiyle, hâliyle İslâm’ı temsil edecek keyfiyette olacak.

Bir müslüman “ahsen” olacak. Cenâb-ı Hak “اَحْسِنُوا” buyuruyor Kur’ân-ı Kerîm’de. (Bkz. el-Bakara, 195) Yani her işini en güzel sûrette îfâ ederek etrafına güzellik tevzî edecek. “Ahsen” olacak.

“Ecmel” olacak. Yani her hâl ve davranışı gönle huzur ve ferahlık verecek zarâfet ve letâfette olacak.

“Ekmel” olacak. Yani her hususta olgunluk, mükemmellik, hattâ bir ihtişam sergileyecek.

Mevlânâ’nın güzel bir şeyi var. Nasıl bir muhabbet var? Diyor ki:

“Beni diyor, vefatımdan sonra kabrimi yeryüzünde aramayın diyor. Bizim mezarımız diyor, âriflerin gönlündedir.” diyor.

Yine oraya geliyoruz, keyfiyetli insan yani.

Bizden diyor, keyfiyetli insan anlar. Âriflerin gönlündedir bizim mezarımız diyor.

Yedi yüz sene geçti Mevlânâ’dan bu tarafa, hâlâ gönüllerde devam ediyor. Hâlâ onun Mesnevî’sinden istifâde ediliyor, diğer eserlerinden istifâde ediliyor.

Yerli-yabancı üstelik.

Yerli-yabancı. Hidâyetlere vesîle oluyor.

Velhâsıl ârif olunabildiği kadar bu Hak dostları tanınıyor.

Mevlânâ Hazretleri bütün Hak dostlarının bir sözcüsü, bir temsilcisi durumunda, kelâmda. Yunus Emre olsun, Mevlânâ olsun…

Diğer taraftan, Hazret-i Aliradıyallâhu anh-’ın şöyle bir tavsiyesi var. O da buyuruyor ki:

“Sâlih ve sâdık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakteri ve şahsiyeti sizlere sirâyet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat ettiğinizde sizlere hasret duysunlar.”

Hakîkaten bugün baktığımız zaman, hep o keyfiyetteki insanlara hasret vardır.

Ebû Bekir Efendimiz’in bir duâsıyla bitirelim:

“Allâh’ım! Ömrümün en hayırlısı, ömrümün sonu; amellerimin en hayırlısı, amellerimin sonu; günlerimin en hayırlısı, Sana ulaşacağım gün olsun.”

Âmîn yâ Rabbi!

Âmîn. İnşâaallah, Allah râzı olsun Efendim, teşekkür ediyoruz.

Peki efendim, biz teşekkür ederiz.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo İstanbul’un Sırları programında, Osmanlı Medeniyeti, Osmanlı Vakıf Medeniyeti üzerinde durduk, Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocamızla. Biz de teknik ekibimiz olarak, bütün çalışanlarımız olarak Hocamıza teşekkür ediyoruz.

Estağfirullah biz size teşekkür ederiz.

İnşâallah, Allah nasip ederse başka bir programda yine…

İnşâallah.

Birlikte olmak üzere, özellikle eksik kaldı, hanım sultanların çalışmaları var.

Evet.

İnşaallah onlardan bahsedeceğiz Efendim.

İnşâallah.