Bir Kişinin Mânen Yükselmesinin Önündeki En Büyük Engel