Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyoruz

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Son günlerde baş gösteren Ermeni saldırılarında şehid olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara âcil şifâ, bütün Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.

Aynı dînî, millî ve tarihî köklere sahip olan Türkiyeli kardeşleri olarak Azerbaycan ile sevinçte ve kederde tek yürek olan “iki devlet bir millet” düstûruyla yaşıyoruz. Ortak mâzîmizde Çanakkale cephesinde şehid düşen kahraman Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile Azerbaycan’daki Türkiyeli şehidlerimiz de bunun târihî nişâneleridir.

Dün olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizle aynı acıları paylaşan yüreklerimiz, bugün de aynı gayeler için çarpıyor.

Bugün Azerbaycan’ın devletiyle, milletiyle ve Türkiyeli kardeşleriyle kenetlenerek omuz omuza verdiği büyük mücadele, temennî ediyoruz ki, Azerbaycan’ın istikbâlini çok daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Azerbaycan’ın bu haklı dâvâsında yanında olduğumuzu tekrar ifade ederken; hayırların fethi, şerlerin def’i, bütün ümmet-i Muhammed’le birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizin sıhhat, selâmet ve âfiyeti için duâ ediyoruz.

İnanıyoruz ki, bugünlerde verilen şehidler, âdeta mübârek bayramların şiârı olan kurbanlar gibi, -inşâallah- gelecek güzel günlerin müjdecisi olacaktır.

Bugün bir tohum gibi vatan toprağına düşen şehid kanlarının her damlası -inşâallah- büyük semereler verecek, yıllardır gasbedilmiş Karabağ’ın toprağında tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanacak, semâlarında ise ezân-ı Muhammedî yankılanacaktır.

Rabbimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimizi şerirlerin şerlerinden muhafaza buyursun! Şehîd olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Onların şehâdet kanlarının rûhâniyetiyle; îmanlı ordularımızı mansur ve muzaffer eylesin. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi dâim kılsın.

Âmîn!..

Osman Nûri TOPBAŞ