Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Başından Geçen Bir Hâdise…