31 Ekim 2017

Dünyaya âhiret imtihanını kazanmak için geldik. Bunu unutup dünyevî ihtiraslara gönül kaptırmak, fânî câzibelerin girdabında boğulmak, gelgeç sevdalarda oyalanmak, ne hazin bir aldanıştır. Cenâb-ı Hak bu nevî gaflet ehlinin âhiretteki acınacak hâline işaretle; عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ: Çalışmış (fakat boşuna) yorulmuşlardır.” (el-Ğâşiye, 3) buyurmaktadır.