31 Ağustos 2023

Hem kendimizin hem de insanlığın ebedî kurtuluşu için;

‒Kurʼânʼa aşk ile sarılmalı,

‒Onun yolunda sadâkatle yürümeli,

‒Hikmetlerine muhabbetle râm olmalı,

‒Emirlerine cân u gönülden itaat etmeliyiz.

‒Kur’ân’ı hayatımızda dâimâ birinci plânda tutmalıyız.