31 Ağustos 2014 Pazar

Ebû Hâzim -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurur:

“Kendisi sebebiyle ölümü kerih/sevimsiz gördüğün amellerini tespit edip onları terk et! Ondan sonra ne zaman vefât etsen sana zarar vermez.” (Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, Beyrut: Risâle, 1400, XI, 276)