30 Temmuz 2014 Çarşamba

Müfessir Bursevî şöyle buyurur:

“Bizim üç bayramımız vardır.

Birincisi Ramazan (ve Kurban) bayramıdır. Bu tabîatın, nefsin bayramıdır.

İkincisi, kâmil îmanla göçmek şartıyla ölüm bayramıdır. Bu, büyük bir bayramdır.

Üçüncü ve en büyük bayram ise âhirette Allâh’ın tecellîsine mazhar olunduğu zamanki bayramdır.” (Bursevî, I, 295)