30 Ocak 2017

Şeytan taşlama yalnız Hac ibadetine mahsus değildir. Hayatın her safhasında şeytanı taşlamamız îcâb eder. Zira Cenâb-ı Hak:

“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa, hemen Allâh’a sığın…” (Fussilet, 36) buyurur.

Hayatın her safhasında şeytânî vesveselere karşı “istiâze” şuuruyla Cenâb-ı Hakk’a sığınamazsak, yani şeytanı taşlayamazsak, şeytan bizi taşlamaya başlar…