30 Nisan 2015

Cenâb-ı Hak buyurur:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet, 34)

İmâm Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri de şöyle buyurur:

“Bilmiş ol ki, insanlarla iyi geçinmezsen onlar sana düşman kesilirler, velev ki anan-baban bile olsa senden hoşlanmazlar. Akrabandan olmayanlarla bile iyi geçinebilirsen sana âdeta ana-baba olurlar.”