30 Mart 2017

Cenâb-ı Hak buyurur:

“O gün birtakım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.” (Abese, 38-42)

Yani kıyâmet günü, bu dünyadaki iç dünyamıza, hâlimize ve yaşayışımıza göre bir sûretimiz olacak. Bugünkü sîretimiz, yarın sûretimize aksedecek. Dolayısıyla, âhiretteki sîmâmızı bugün kendi yaşayışımızla şekillendirdiğimizi unutmayalım!..