30 Haziran 2017

Mevlânâ Hazretleri, ibadetlerin mânevî özünü idrâk etmenin ehemmiyetini ifade sadedinde şöyle der:

“Hacca gidenler, orada Kâbe’nin sahibini arasınlar. O’nu bulduktan sonra Kâbe’yi her yerde bulabilirler.”

Bu ifadeyi şöyle de genişletebiliriz:

Üç ayları ve bilhassa Ramazân-ı Şerîf’i idrâk edenler, onu ikram eden Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına nâil olurlarsa, onlara yaşadıkları her zaman dilimi, Ramazân-ı Şerîf gibi rahmet ve bereket, feyz ve rûhâniyet dolu olur.