30 Ağustos 2023

Kurʼân-ı Kerîm, -ona samimiyetle gönlünü açanlar için- şifâ, rahmet ve hidâyet menbaıdır. Tıpkı kazdıkça her tabakasından son derece kıymetli hazineler çıkan zengin bir toprak gibidir. Herkes o mukaddes hazineden, ihlâs, takvâ ve nasîbine göre farklı seviyelerde istifade eder.