29 Temmuz 2015

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Onlar Cehennemʼde; «–Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, sâlih ameller işleyelim.» diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) «–Size, düşünecek kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azâbı!..»” (Fâtır, 37)

Bu, hepimizin üzerinde çokça düşünmesi gereken bir âyet-i kerîme. Hakîkaten bizlere düşünecek kadar bir zaman da verildi, bizi uyaran bir peygamber de geldi. Günümüze kadar, O Peygamberʼi ve Oʼnun getirdiği Kitabʼı izah eden sayısız kitaplar da yazıldı. Böylece Cenâb-ı Hakkʼa karşı bizim bütün mâzeret kapılarımız kapanmış bulunuyor. O hâlde bugün, yanlış hâl ve davranışları terk edip sâlih amellere yönelmekte geç kalmayalım!..