29 Mart 2017

Bereketli rahmet tecellîleri ile bizleri kuşatan üç aylar mevsimi, iç muhâsebe bakımından en güzel fırsat demleridir. İçinde barındırdığı mübârek gün ve gecelerinin feyz ve bereketi sebebiyle üç aylar, her yönüyle mânevî eğitim aylarıdır. Cennet kazancının en kârlı zamanlarıdır.