29 Ağustos 2014 Cuma

Îmansızlık ve ahlâksızlık neticesinde “insanlık haysiyeti”ne vedâ eden toplumlara, tarihte nice ilâhî azap ve intikam tecellîleri vâkî olmuştur. Muhtelif ahlâksızlıkları âdeta meslek edinmiş olan Âd, Semud ve Lût gibi kavimler, bunların en bâriz misalleridir. Geçmişte helâk edilmiş bu gibi kavimlerden, bugüne intikâl etmiş bâzı insanların, günümüz toplumlarında da mevcûdiyetini görmekteyiz. Cenâb-ı Hak bunlara dikkat çekerek ibret almamızı ve mânen helâk olmaktan sakınmamızı istemektedir.