28 Ocak 2015

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96)

O’nu sevmek ise, O’nunla; kalpte, söz ve fiilde beraber olmaktır.