27 Temmuz 2014 Pazar

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“…Ramazân’ı idrâk edip de bağışlanmamış olan kimseye yazıklar olsun! Kişi Ramazan’da da bağışlanmaz ise, peki ne zaman bağışlanacak?!”(İbn-i Şeybe, Musannef, II, 270; Heysemî, Mecma, III, 143)

Unutmayalım ki geçen Ramazanʼda hayatta olan dost ve ak­rabâmızdan bâzıları artık aramızda değiller. Geçen Ramazan, onların son Ra­mazanʼıydı. Bizler de bu gufrân ayını son Ramazanımız olabileceği şuuruyla değerlendirip ondan tertemiz çıkmaya gayret etmeliyiz.