27 Şubat 2023

Cömertlik; Hakk’a dostluk yolunun birinci ve zarûrî şartıdır. Cimrilik ise, bu mânevî nîmetten mahrûmiyet sebebidir.

Hazret-i Mevlânâ; bu hakîkati şöyle anlatır:

“(Ey Rabbim!) Göklere mîrâc için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden, cimriler, hasis ve gâfil kişiler faydalanamaz.

Ancak emin kişilere, sâlih ve cömert kişilere mîrac merdivenini gösterirsin ki, ruhlar kervanı oradan çıkarak Sen’in göklerine doğru yükselsinler.” (Dîvân-ı Kebîr)