27 Şubat 2023

Allâh’ın rızâsı bazen büyük, bazen orta, bazen de küçük bir amelde gizlidir. Yeri gelir, zor durumdaki bir garibin yüzünü güldüren küçük bir iyilik rızâ-yı ilâhîyi celbeder. Zira kulun, kimin hayır-duâsıyla kurtulacağı belli olmaz. Bu yüzden büyük-küçük demeden her hayra koşalım.